Služby

  • Provádíme vnitrostátní dopravu i dopravu mezinárodní
  • Kromě celovozových zásilek zabezpečujeme i dokládky a přepravu kusových zásilek.
  • Silniční doprava je prováděna vozidly odpovídajícími druhu zboží: plachtové, skříňové, friga, low-decky, velkoobjemové soupravy.
  • Zajišťujeme přepravu kontejnerů – vlastními kontejnerovými návěsy do přístavu nebo překladiště a dále zajistíme následnou námořní či železniční dopravu
  • Přepravy nebezpečného zboží jsou realizovány v režimu ADR.
  • V oblasti celních služeb nabízíme komplexní celní odbavení při dovozu i vývozu (JCD, „T“, EUR1,CP...)